Zonder woorden

Functie: kennismaken
Doen met: groepen
Boodschap: nonverbale communicatie
Trefwoorden: beweging

Beschrijving:
De deelnemers krijgen de opdracht groepjes te vormen zonder te spreken. Alle vormen van nonverbale communicatie zijn wel toegestaan. Je mag gebaren maken, wenken, lopen enzovoort. Elke groep kiest vervolgens een groepsleider.

Bron:
Ontleend aan een artikel van Henk Roefs in Vector 3, maart 2007